增加網址:
文章備註、標題(會記錄下來,但是暫時不會顯示):

[搜尋]
排序:


[奇幻]無題 [68篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:57:13
附圖
死神軍小說《幽冥戰士》劇情梗概

https://tieba.baidu.com/p/5446050468,太長就不轉了(中間的轉折讓我笑了五分鐘)

不明白前因的話請先看這:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a2e7b7f80102x669.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a2e7b7f80102x79i.html

[奇幻]無題 [31篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:55:57
附圖
這種設定太有趣了wwwwwww

PS:《走進修仙》把這個社會矛盾推到極致了,一個星球的全部能量也就只能供養幾個人飛升到仙人,那麼仙人之後尋求晉升必然的只能通過掠奪其他星球,最終導致宇宙成為黑暗森林。

[奇幻]山德森論如何創作奇幻小說的中二名詞 [5篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:55:15
附圖
翻譯轉自山姆的寰宇小舖
網址:http://samscript12.pixnet.net/blog/post/333452113


粉絲問:
我真的很愛山德森
但是每次我都覺得當他需要一個「魔法字眼」的時候
他就只是把兩個常用的字擠在一起而已
碎刃、碎甲、織光、迷霧之子、封波師、魂師,巴拉巴拉


山德森:
我也可以創造出完全創新的奇幻詞彙
這種東西你做得越多,你就會給讀者堆疊越多語言上的障礙
當他們要學越多這種字,就會更難進入故事
我覺得這種詞彙超載是很危險的
不過,新讀者之所以會放棄我的書
主因還是他們覺得我的世界觀太廣闊了

所以,我們有第二個選項。
用一個拉丁文、日耳曼或希臘文的字根,然後創造出一個感覺很對的字
對於讀者有一些腦海中的連結,但那不是真的字。

例如:
鎔金術(Allomancy;alloy=合金)
藏金術(Feruchemy;feru=鐵,chemy=合成)
血金術(Hemalurgy;hema-=血)
或者比較沒那麼強烈的,伊嵐翠(Elantris;elan=鮮活的靈魂)。


這種「哈利波特咒語法」讓命名變得親切
讓它們能在人們的腦袋裡記得牢一點點
也讓書更容易理解了一點點

但它們也會讓一些讀者分神說
「這個世界又沒有拉丁文,所以這個拉丁字根是哪來的?」

而對於有些人(尤其是譯本讀者)這些字根一點意義都沒有


最後一招就是純粹的德式方法
創造出堆疊字
在英文中這招這非常好用
因為日耳曼字根正是我們造字的主要方法之一
超市(super+market)、傑作(master+piece)、報紙(new+paper)、雷暴雨、足印、煙火、心跳、你自己

對你來說,這些看起來不會很奇怪
因為這些字在你腦海中,本來就"應該"是湊在一起的。

第一種方法,或第二種方法我都會用
但我偏愛第三種方法
因為它達到了我要的效果

在語言上行得通
有種「異世感」但又能讓一個剛接觸某個系列的人能夠快速上手
這就是三個命名法的分析。

重組英文字也是一招
我發現這在上面提到的方法中特別有用
找個動詞轉品成名詞,反之亦然

或者找個動詞,但用法不是你平常會用的(識喚術師Awakeners 或 捆術 Lashings 就是我書中的一些例子,不過《沙丘魔堡》中的"香料"才是這個用法的老祖宗。這促成了很多奇幻術語的創作。)

(註:Spice是《沙丘》裡面的一種藥物Melanage的暱稱,中文譯作"美蘭極"或"香料粹",大陸譯作"美琅脂")

[奇幻]無題 [13篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:52:36
附圖
最近再帶D&D團,為了達到旅行真實性,意外找到了DND官方的世界地圖,但是卻難以計算說地圖正確的平方公里數大約有多大,想請問DND的世界有比地球還要大嗎?

用土法煉鋼的笨方式算了一下,假設以附圖中Wilderlands島群中的一小個島當作是台灣,現實世界台灣的島嶼面積是36000平方公里,然後再用這個面積去算這張世界地圖一格(附圖)可以塞多少個台灣,發現一格可以塞625個台灣;然後對岸中國大陸的總面積約959萬平方公里,約可以塞下266個台灣,幹,中國大陸連這個世界的一格都不到......

這樣推算覺得D&D的星球幹大的(汗

[奇幻]wwwwwwwww [4篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:51:26
附圖
伯邑考看見荊棘在燃燒,但並不灼人,有一個聲音告訴他:我是帝嚳的神,後稷的神,公劉的神,亶父的神,周人的神。因商人不祭祀我,我將降下十災,滅絕商人。此時,你們當將羊血塗抹於門楣之上,我便不會在此停留。

子曰:你們不要以為我來是要廢除周禮和湯武,我來不是要廢除,而是要成全。我確實地告訴你們,即使天和地都消逝了,周禮的一點一畫也絕不會消逝,直到一切都成就。所以,如果有人違犯了這些誡命中最小的一條,又教導人也這樣做,他在天宮裡將被稱為最小的;但無論誰遵行這些誡命,又教導人也這樣做,這個人在天宮裡將被稱為大的。我告訴你們:你們的義如果不勝過法家和道家的義,就絕不能進入天宮。

[奇幻]浮空島 [31篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:50:56
附圖
請問島民設定像附圖這種浮在空中的島嶼有什麼該注意的地方呢?

想設定浮在空中島嶼上有座超過20萬人居住的城市,以現實來說除了雷擊和氣候偏冷外還會有什麼樣天在和環境的問題?

[奇幻]不死之身的戰鬥方式 [50篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:50:46
附圖
有些作品裡面
人物突然獲得不死之身or自癒超快的那種能力

戰鬥方式會變成直接懶得躲攻擊直接硬吃、也懶得用武術
一刀一刀平砍耗死對方

有不死身的話武術、身法、閃躲是不是就都沒必要了?
一直普攻就好

deadpool好像多多少少還是會稍微閃一下攻擊

[奇幻]無題 [58篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:48:57
附圖
注意對象是所有*步兵單位*wwwwwww

[奇幻]無題 [47篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:48:10
附圖
1.濫用「戰」字,除原本的war master、battle sister之外,中文化變本加厲的譯出「戰團」等詞彙
2.人命當作數字,動輒死亡幾十億,甚至摧毀整個行星
3.身材壯碩的強者,當然即使強如星際戰士,也有相當數量二打六的存在
4.不知所谓的兵器名,愛心和道理,慈悲和寬恕
5.力量級數,戰錘著墨不多,但是靈能也有阿爾法級至歐米茄級
6.明明有槍砲,還是主打肉搏戰
7.人體改造家常便飯,機械臂和義眼隨處,還有大腦改造
8.粗口,即使基里曼大人也忍不住講bastard
9.基佬

[奇幻]導至惡墮的因素與情節 [56篇回應]
評分:-1, 年:-1, 月:-1, 週:-1, 日:-1, [+1 / -1] 最後更新:2021-10-28 00:43:37
附圖
有什麼因素與情節會使故事中的角色們惡墮?

好像很多都是跟性愛或自身信念被推翻所致

[奇幻]無石油文明? [26篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:35:47
附圖
想想好像算科幻版的範疇 但早不知掛多久了 so

看很多世界觀都會用替代能源這招 這就讓個人好奇一個源頭的假設
假設人類在近代發展開始時石油從不存在的話 那麼會碰上什麼問題與可能的發展(可能天然氣也會消失 但煤礦留下)
最先能想到的就是燃料主流 遠程的運輸工具會受到極大影響 其次就是石油所衍生的製品也沒了 之後的發展就較為難想 可能會是整體科技的遲滯?

原本以為這假設題在網路上會有挺多 但意外的找不太到

[奇幻]來世的概念 [22篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:33:24
附圖
首先就是"歸屬型"的來世
很多古老文化的陰間、地府就裡所當然是所謂亡靈們的歸屬
例如地獄新娘和可可夜總會的陰間就完全屬於這類型

再來是"審判型"來世,兩個最具代表性的就是一神教和佛教
死者只要生前有罪就必須判入地獄受苦
差別是佛教罪孽洗清後就可投胎作人、一神教本質上就是異端垃圾坑

舉作品為例子
例如與神同行裡,即使生前的行為沒有構成傷天害理的地步
閻羅王還是會認為你的做為是"錯"的判你下地獄
就算是過失致死(非惡意殺人)、為錢工作(沒犯法)也一樣
可可的亡靈世界對死者比較有包容心,頂多就只有警察鎮守而已
除非生前無恥的行為被東窗事發,否則大家可以自由生活
不過那些被遺忘且沒被家人關照的亡靈會過的比較苦

為何"審判型"的來世觀為何要把明明沒多壞的事情給定罪呢?
例如不信教、吃肉、挑食、自殺、有慾望、生活態度、待人處世沒作好等等,這些明明就不構成犯罪呀?有毛病嗎?
反而"歸屬型"的來世就沒有這樣,怎麼看都是"歸屬型"比較民主

[奇幻]用死靈法術(黑魔法)在現代社會搞奴隸的問題 [45篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:31:23
附圖
主角是個有良心和底線半死靈法師領主,為了解決新建立家族生計和統治地區勞動力缺乏及戰後治安問題,因此藉由自己的權力從監獄和街頭大量的購買與綁架罪犯和流氓小混混來改造成屍奴(不會腐化的殭屍奴隸,不用骷髏是因為外型問題和耗魔比屍奴還多)

同時用現代科技強化了屍奴的工作能力和體力(半機械改造和加裝營養罐背包來維持身體所需熱量)

大量的屍奴解決了主角所在地區勞動力和治安問題,部分屍奴也可以藉由灌食來變成「豬公」來餵食底下喜歡吃人的妖怪部下。

在古代社會這樣搞不會有什麼問題,但在現代社會這樣做的話除了道德外還會有什麼麻煩的問題呢?該怎麼避免呢?

[奇幻]奇幻防空 [42篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:29:48
附圖
現實人類在近代才發展出空軍,為應對而出現防空武器,由早期防空炮到防空機炮、導彈。
而權力遊戲作為「劍與魔法」的世界,雖然魔法並不強,但劍就真的只是劍。
面對龍這種奇幻生物,以中世紀水平的科技(已知沒有火藥,不知夷地有沒有),科本選擇以巨弩對抗。
即使有強大的貫穿力,但一來笨重、二來上箭花工夫。表現不太強。加上面對的是能噴出火焰的龍,巨弩也不見能克制。
真能以「劍」對抗空中武力?

[女性角色]K'WA [9篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:27:44
附圖
說中文的Vtuber

https://www.youtube.com/watch?v=--j0RL0uO8I

建模是請日本「Kizuna Ai」(絆愛)的3D原型師Tomitake
不過台灣真會接受嗎?

[奇幻]無題 [66篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 04:26:55
附圖
假設一個豪無特殊能力的正常人穿越到異世界
在沒有任何輔助下
一個正常人要花多久才能理解和運用一種不論發音和文法都完全不同的異世界語言?

[綜合]無題 [65篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 15:26:42
附圖
島民我剛剛在房間陽台抓到這個
是虎頭蜂吧?
我該把它放走嗎?
會不會呼朋引伴再殺來我房間阿?

[綜合]無題 [17篇回應]
評分:-2, 年:-2, 月:-2, 週:-2, 日:-2, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 15:26:38
附圖
聽友人認識的甲甲說實際上屁眼被插根本沒有任何快感,前列腺也沒想像的那麼神奇,還不如去尻槍來的爽
既然插屁眼沒什麼快感,那這種被插到射是怎麼辦到的?靠內心幻想???

[綜合]無題 [9篇回應]
評分:17, 年:17, 月:17, 週:17, 日:17, [+1 / -1] 最後更新:2023-04-12 09:09:40
附圖
今天好熱!!!
如有雷同 純屬巧合

[綜合]無題 [48篇回應]
評分:1, 年:1, 月:1, 週:1, 日:1, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 22:36:37
附圖
炎炎夏日 已經沒有理由逃避了

塗鴉廚 通通穿泳裝出來集合!!!

[綜合]無題 [8篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 03:31:41
附圖
上星期原本想讓島民點圖速寫
不過我速寫真的太狗屎了
結果慢慢畫到現在

再試一次速寫吧
來創一個角色
隨便講角色元素
我挑喜歡的畫
妹子限定

[綜合]無題 [16篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 00:50:02
附圖
今天也要玩鳥鳥看ID!!

今天教會的牧師打電話來 問我要不要去參加聚會
差點就要嗆牧師老子早就不信教了
自從國中之後我就不信任何有關宗教的東西了
是智商低才信宗教還是信宗教的智商低
要不是老闆盧我一個小時老子才不會去做他媽的禮拜 幹

[四格]無題 [26篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 00:38:10
附圖
無本文

[綜合]「37歲前我從沒有過性生活」:中年處男的自白 [15篇回應]
評分:-2, 年:-2, 月:-2, 週:-2, 日:-2, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 15:26:31
附圖
4月23日,加拿大男子米納西安(Alek Minassian)在多倫多的街頭上駕駛貨車衝撞途人,造成10人死亡。有報導指,米納西安事發前在社交網站上發佈帖文,指自己是「非自願獨身」運動的一員。這種網上「次文化」的支持者認為,自己永遠都不可能與異性發生關係,而問題的始作俑者是女性。

今年60歲的約瑟夫(化名)告訴BBC,他為這種「次文化」感到擔心。但他自己的經歷令他明白,大多這種不能與異性發生關係的人認為,自己的情況是可恥、沮喪的。

以下是約瑟夫的故事。

我到差不多四十歲時,仍是一名處男。我當時仍然不知道這是一件有多奇怪的事,但我仍然覺得這是一件羞恥的事,同時我也感受到其他人的奇異目光。

當時,我是一個十分害羞和欠缺安全感的人。我身邊有許多朋友,因此我並不感到寂寞,我只不過從沒有把這些友誼進一步把它們變成親密關係。

我還是學生的時候,我身旁有許多女性,其他人大概都會覺得與她們約會都是一件正常不過的事情,但我沒有這樣做。我上大學的時候,這個沒有跟其他人約會的情況漸漸變成常態。

這大概是因為我的自信心不多,我總是覺得自己對異性沒有甚麼吸引力。在我這種情況下,這種缺乏自信的情況只會越來越嚴重。這是因為我沒有跟異性約會,所以我沒法證明給自己看,自己其實對異性是有吸引力的。

我從來沒有跟朋友談過這件事,他們也沒有多問。老實說,如果他們真的跑來問我這個事情,我會十分反感,因為我當時越來越覺得,這是一種令自己羞恥的事。

社會大概才不會管我有沒有和其他人上牀,但我認為,這是一件與其他人不同的情況,始終會吸引其他人的眼球,我可能會變成其他人眼中的「異類」。

成長過程
我覺得,我們的社會文化十分著重男性吸引異性有多「成功」。我們的流行曲和電影裏,經常都把與異性發生關係描繪成一個男孩長大成為男人的一個過程。我把這些都看在眼內,越來越覺得自己沒有跟異性交往是一件可恥的事情。

我身邊大部份的朋友都有交女朋友。我就在他們身旁看著他們從開始交往到結婚的整個過程,而這個過程,慢慢地侵蝕我的自信心。

那個時候,我覺得十分孤獨,也十分沮喪。現在回想起來我才發現,自己曾經有15至20年時間沒有跟父母和我的姐妹外的人有身體接觸。因此自己孤獨和沮喪的原因,大概不是因為單純的性原因,而是因為自己沒能跟其他人建立關係,更不要說親密的關係。

如果我遇到了心儀的對象,我也不會感到興奮。相反,我第一個反應會是傷心和失落。我害怕的不是對方可能會拒絶我向她表白,而是認為對方有權去繼續生活而不受我打擾。

當時的我十分肯定,我對身邊的異性沒有吸引力,但現在回想,也許我的信心在她們眼中,也算是一種吸引力。到我三十多歲時,我開始患有抑鬱症,於是我去看醫生,也開始接受心理治療和服食抗抑鬱藥。

就在這個時候,事情開始出現變化。

相見恨晚
心理治療讓我重拾自信,而抗抑鬱藥也對我開始有幫助,它們是我克服自己害羞性格的幫手。

而且,我發覺自己也成熟了一點,我開始跟女生約會,那發展成一個短暫的愛情。

第一次約會的時候,我還是感到有點緊張,但同時我又覺得那感覺「其實不錯」,因此後來我又邀請她去約會,她又答應了,我們之間的愛情慢慢發展起來。

數星期後,我們的慢慢變得親密。我們經常聽見年青人「情竇初開」的感覺,那是一樣的,只不過我不再是年青人。我與她性交時,我發覺那是一件既興奮又美好的事情。很多人都說,他們第一次與其他人上牀的經驗不太好,但在我來說,那是十好美好的經驗。

我沒有告訴她那是我之前從沒有性經驗。如果她那個時候問我,我是會如實告訴她的。

十八個月後,我遇見我的未來妻子。我們當時是同事,她那雙大大的眼睛十分漂亮,十分迷人。我沒有直接請她去約會,反而是透過一名朋友問她,她當時有沒有男朋友。而這位朋友成了我們的「紅娘」。

我四十歲生日的那天,我們首次約會。十八個月後,我們結婚了。

我覺得自己十分幸運,因為她給我的愛是完全的、也是無條件的。這不是我們天天會碰到的事情,我卻有幸遇上這種愛。

我把自己的性經驗如實地告訴她,她沒有介意,也沒有看不起我。我們情投意合,她從沒有一絲批評我的意思。跟她一起相處,是一種十分簡單的事。

我們一起渡過17年的夫婦生活,直至三年前她不幸去世,那對我來說是一個打擊。我經常想,我們相見恨晚,而她太早就已經離開我。

我現在回想起來,其實是對自己的少年生活有一點點後悔,幾乎是為了一些沒有發生的事情而感到悲傷。

我感覺到,自己錯失了一些自己將會十分珍重的回憶,因為我再也不會知道年青時談戀愛會是怎麼的一回事,也不知道與異性手拖手探索這個世界會是怎麼一回事。我後悔的原因,是因為我錯失了這種有趣的時光。

如果你正在經歷跟我差不多的事情,我給你的建議是:不要低估問題有多嚴重。你發現自己有這個問題後,要盡快尋求協助。但老實說,如果我年青時身旁有人向我指出我有這個問題,那個時候的我不會承認那是一個問題。

每當年青人做一些如吸毒、犯罪、過早發生性行為等危險行為時,都會吸引社會的注意。問題是,社會沒有留意到,年青人不做某些事情,也可以是一個問題。

結論也許是:如果你發現身旁有朋友從未談戀愛,不要假定那是他或她想要的事情。你可以幫助他們,但不是直截了當地問他們「為甚麼從沒有談戀愛」。相反,你應該慢慢跟他解釋,每個人第一次邀請心儀的對象去約會都會感到不安,也要跟他們而他們有這些不安的感覺不是一件奇怪的事情──這些都是人之常情。

正常追求
我認為策動發生在加拿大多倫多襲擊最令人擔心的地方,是他們認為社會仍然對他們這些沒有談戀愛對象的人抱有成見,而他們本身也為自己感到羞恥。

這種想法可能令社會覺得,這些仍然在尋找戀愛對象的人社交能力有限,甚至覺得他們是怪人。但我在結識我的妻子前後,都覺得自己是一個十分正常的人。我的性格絲毫沒有改變,我並沒有甚麼奇怪的地方。

這個世界有許多人仍然在尋找愛情,他們的腦子裏都不是充滿恨。如果我們把那名多倫多襲擊者和那些欠缺愛情生活的人混為一談,那會是一件十分可悲的事情。

愛情不是一個理所當然的權利,但尋找愛是人的一個正常的追求。如果一個人沒有愛情生活,那不是他的錯,那只不過是他的情況所言。

[綜合]無題 [45篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 23:38:26
附圖
說說看會讓你重複看完第二遍以上的作品

[綜合]無題 [24篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 23:15:57
附圖
無本文

[綜合]無題 [8篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 21:03:11
附圖
刪屁ㄛ

[奇幻]在中古世界裡頭盔的重要性 [112篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 19:29:38
附圖
新番的哥殺最新一話有人提出了在冷兵器戰鬥中頭盔無用論,尤其是再進洞窟戰鬥時頭盔會妨礙視野和聽覺,戴了只會死更快

所以冷兵器戰鬥戴頭盔到底種不重要呢?

[綜合]無題 [2篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 15:38:15
附圖
目前為止好像什麼東西加了中資就會爛掉

有反例嗎?

[綜合]無題 [26篇回應]
評分:-2, 年:-2, 月:-2, 週:-2, 日:-2, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 10:10:18
附圖
既然島民能理解Vtuber風潮的流行

為什麼不能理解甚至鄙視一般大眾的流行事物呢??

[綜合]無題 [13篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 15:36:27
附圖
https://www.youtube.com/watch?v=785ZUXIRIFQ

[綜合]無題 [58篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 15:25:21
附圖
昨天有島民在現場的嗎?
想步道竟然有女master玩家
還有鹽川還蠻常來台灣的ㄟ
上次台北電玩展才來

[綜合]無題 [18篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 15:23:50
附圖
一天至少NG50個ID以上
還有人比我多嗎?

https://greasyfork.org/zh-TW/scripts/28383-komica-ngid
推廣ngid讓島上廚崩潰喔

[綜合]無題 [19篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 15:08:54
附圖
強大的氣場

[綜合]無題 [9篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 15:07:18
附圖
明明都有洗頭
可是天氣熱流汗頭髮就黏成一撮一撮
為什麼別人頭髮都沒有這樣
潮潮不會流汗?

[綜合]無題 [16篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 15:03:56
附圖
為什麼現今主機遊戲都賣不贏手遊啊?
任豚跟索狗不是都很多嗎?還是都是玩空氣的?
明明遊戲性,故事性,美術性,流暢性都完勝手遊
結果一堆還賣輸智障手遊是怎樣wwww
乾脆這些遊戲都收起來以後全力發展手遊算了ww

[綜合]無題 [9篇回應]
評分:-1, 年:-1, 月:-1, 週:-1, 日:-1, [+1 / -1] 最後更新:2022-09-18 11:23:04
附圖
01.攻殼機動隊(來台灣看8+9)
02.親吻姐姐(來台灣觀光被最美風景感動)
03.黑之契約者(一度想來台灣躲藏)
04.請叫我英雄(來台灣觀光被咬)
05.蒼藍鋼鐵戰艦 聲納員(台灣人-八月一日靜)
06.玩伴貓耳娘(太空看著台灣島)
07.機動戰士鋼彈 鐵血孤兒(OP有台灣)
08.飛翔的魔女(氣象有台灣及台灣名)
09.東京殘響(航空站有寫新台幣兌換)
10.信長之槍(來台灣打怪)
11.十二國記(有台灣蔣公廟)
12.鑽石王牌(台灣人-楊舜臣)
13.青之驅魔師(台灣人-劉青龍)
14.鋼彈SEED(台灣高雄宇宙港淪陷)
15.新詐欺獵人(跑到台灣來)
16.企業傭兵(台灣人-香華)
17.天使心(台灣人-李香瑩)
18.光之美少女(來台灣九份觀光)
19.食戟之靈(提到台灣的美食小吃)
20.島耕作(來台灣出差、交流、觀光)

21.魔法科高中的劣等生(台灣顯示獨立狀態)
22.鬼牌遊戲(提到在台灣的國民黨)
23.太陽漠示錄(日本災民來到台灣安置)
24.棋靈王(塔矢他爸提到台灣)
25.冰果(小說提到台灣的李登輝)
26.Muv-Luv Alternative Total eclipse 統一中華戰線軍中尉(台灣人-崔亦菲)
27.槍械少女(台灣人-T91)
28.新版靈異教師神眉(雪姬來台灣開店賣冰)
29.GTO沖繩篇(鬼塚提到被台灣海巡追趕)
30.反逆的魯路修R2(提到來自台灣援軍)
31.到台灣這件事(介紹台灣)
32.夜巡者-新巡者(來台灣觀光)
33.海貓鳴泣時(右代宮一支來到日治台灣生活,視台灣為第二故鄉)
34.金田一九龍事件(有金髮台灣警察)
35.軍火女王(提到飛來台灣)

36.首相閣下的料理人(提到台灣是世界上最親日)
37.玲音(提到台灣的電腦零件)
38.地雷震(提到台灣宗教跟黑道)
36.巧手天匠(來到台灣)
37.孤獨的美食家(來到台灣吃東西)
38.魔法少女小圓(電影海報有台灣首都)
39.東京吃貨(Qs班新人有台灣人)
40.拉麵王(拉麵味覺中提到台灣差異)
41.特極囚犯(提到想溜來台灣)
42.數碼寶貝我們的戰爭遊戲(台灣學生駭入五角大廈)
43.勇午交涉人(來到台灣展開台灣篇)
44.辣妹當家(來台灣觀光)
45.情色漫畫老師(提到沒去過台灣的作家都是二流的)

46.南風-自行車之旅(故事地點在台灣)
47.麗島夢譚(以台灣當背景)
48.萬能鑑定士Q的事件簿(神秘的台灣發明家篇)
49.棒球大聯盟2(茂野去打台灣CPBL)
50.足球小將翼世青篇(有提到台灣隊)
51.空之境界(澄子抽台灣香煙)
52.天然腹黑協會榮譽會長(來台灣玩還帶回台中土產太陽餅)
53.烏龍派出所(買台灣電子零件及提到去台灣玩)
54.東京食種:re(出身台灣的搜查官)
55.洨男塾(台灣代表-張悟空)
56.義呆利Axis Powers(台灣娘)
57.新網球王子(比賽名單上有台灣+中華民國國旗)
58.飛輪少年(從台灣來的遊戲機)
59.WIS初體驗H漫畫(女孩被台灣保利達B灌腸)
60.某H漫畫(女孩拿台灣HTC邊看邊自慰)
61.JOJO第三部(到香港前先來到台灣)
62.台鐵便當(提到台鐵便當)
63.筋肉人(台灣代表-香蕉人)
64.舞武器舞亂伎(來到台灣決鬥)

[綜合]我是女僕裝島民啦 [35篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 11:33:41
附圖
本來把算把女僕裝扔掉的
結果捨不得扔 還帶回家了= =
剛才洗完澡又忍不住穿了一下
看到就忍不住穿 是我太沒用了嗎QQ

[綜合]無題 [27篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 13:04:33
附圖
機掰勒
五告ㄖㄨㄚˋ

[綜合]無題 [17篇回應]
評分:-2, 年:-2, 月:-2, 週:-2, 日:-2, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 15:26:21
說真的
自己尻槍後會吃掉精液 很怪嗎
島民沒有人這樣做嗎
我自己是異性戀 也不會啥開發屁眼
我吃精液蠻久一段時間了
只有第一次吃會怪 之後吃完全都沒感覺
每次尻一堆出來 還會用手接 在一口吃下去

[綜合]無題 [22篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 10:44:28
附圖
求各位了
給我更多異世界漫畫
我快啃完了

[綜合]無題 [99篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 12:41:23
附圖
K島現在有哪些已經沒在使用的死語
像是以前很流行:
華生你突破盲點了

但不知為什麼再某個時期就沒人講這句話了

[綜合]無題 [87篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 10:03:59
附圖
貼出一張能證明"你很老"的圖片

[綜合]無題 [6篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 15:26:18
附圖
ㄛ!!!!!!今天禮拜天ㄛ!!!!!

[綜合]深夜60分鐘塗鴉挑戰 [21篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 09:56:51
附圖
今天也一起來精進畫技
主題是森林的女王
自由決定其它設定 要科幻 要神化皆可
不屌主題想畫自己的也可以
23點整準時開始

[綜合]無題 [93篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 18:09:45
附圖
週六虐饅串!今天吃農藥ㄛ

[綜合]無題 [9篇回應]
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-19 09:37:00
附圖
https://twitter.com/FreeLeaf/status/978369478248382464
原來以前的台灣人和現在的無腦反日中國人也沒兩樣
這套書的日本原作一直強調相互了解促進和平的理念
結果台版自己亂改成散播仇恨...

[綜合]無題 [18篇回應]
評分:1, 年:1, 月:1, 週:1, 日:1, [+1 / -1] 最後更新:2020-09-29 09:27:19
附圖
無本文

[綜合]FGO豚WWWWWWWWW [87篇回應]
評分:1, 年:1, 月:1, 週:1, 日:1, [+1 / -1] 最後更新:2022-08-22 03:53:40
附圖
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

[綜合]無題 [50篇回應]
評分:-2, 年:-2, 月:-2, 週:-2, 日:-2, [+1 / -1] 最後更新:2018-05-20 15:26:16
附圖
為什麼島民討厭超粒方?

Page: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] [1011] [1012] [1013] [1014] [1015] [1016] [1017] [1018] [1019] [1020] [1021] [1022] [1023] [1024] [1025] [1026] [1027] [1028] [1029] [1030] [1031] [1032] [1033] [1034] [1035] [1036] [1037] [1038] [1039] [1040] [1041] [1042] [1043] [1044] [1045] [1046] [1047] [1048] [1049] [1050] [1051] [1052] [1053] [1054] [1055] [1056] [1057] [1058] [1059] [1060] [1061] [1062] [1063] [1064] [1065] [1066] [1067] [1068] [1069] [1070] [1071] [1072] [1073] [1074] [1075] [1076] [1077] [1078] [1079] [1080] [1081] [1082] [1083] [1084] [1085] [1086] [1087] [1088] [1089] [1090] [1091] [1092] [1093] [1094] [1095] [1096] [1097] [1098] [1099] [1100] [1101] [1102] [1103] [1104] [1105] [1106] [1107] [1108] [1109] [1110] [1111] [1112] [1113] [1114] [1115] [1116] [1117] [1118] [1119] [1120] [1121] [1122] [1123] [1124] [1125] [1126] [1127] [1128] [1129] [1130] [1131] [1132] [1133] [1134] [1135] [1136] [1137] [1138] [1139] [1140] [1141] [1142] [1143] [1144] [1145] [1146] [1147] [1148] [1149] [1150] [1151] [1152] [1153] [1154] [1155] [1156] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161] [1162] [1163] [1164] [1165] [1166] [1167] [1168] [1169] [1170] [1171] [1172] [1173] [1174] [1175] [1176] [1177] [1178] [1179] [1180] [1181] [1182] [1183] [1184] [1185] [1186] [1187] [1188] [1189] [1190] [1191] [1192] [1193] [1194] [1195] [1196] [1197] [1198] [1199] [1200] [1201] [1202] [1203] [1204] [1205] [1206] [1207] [1208] [1209] [1210] [1211] [1212] [1213] [1214] [1215] [1216] [1217] [1218] [1219] [1220] [1221] [1222] [1223] [1224] [1225] [1226] [1227] [1228] [1229] [1230] [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] [1237] [1238] [1239] [1240] [1241] [1242] [1243] [1244] [1245] [1246] [1247] [1248] [1249] [1250] [1251] [1252] [1253] [1254] [1255] [1256] [1257] [1258] [1259] [1260] [1261] [1262] [1263] [1264] [1265] [1266] [1267] [1268] [1269] [1270] [1271] [1272] [1273] [1274] [1275] [1276] [1277] [1278] [1279] [1280] [1281] [1282] [1283] [1284] [1285] [1286] [1287] [1288] [1289] [1290] [1291] [1292] [1293] [1294] [1295] [1296] [1297] [1298] [1299] [1300] [1301] [1302] [1303] [1304] [1305] [1306] [1307] [1308] [1309] [1310] [1311] [1312] [1313] [1314] [1315] [1316] [1317] [1318] [1319] [1320] [1321] [1322] [1323] [1324] [1325] [1326] [1327] [1328] [1329] [1330] [1331] [1332] [1333] [1334] [1335] [1336] [1337] [1338] [1339] [1340] [1341] [1342] [1343] [1344] [1345] [1346] [1347] [1348] [1349] [1350] [1351] [1352] [1353] [1354] [1355] [1356] [1357] [1358] [1359] [1360] [1361] [1362] [1363] [1364] [1365] [1366] [1367] [1368] [1369] [1370] [1371] [1372] [1373] [1374] [1375] [1376] [1377] [1378] [1379] [1380] [1381] [1382] [1383] [1384] [1385] [1386] [1387] [1388] [1389] [1390] [1391] [1392] [1393] [1394] [1395] [1396] [1397] [1398] [1399] [1400] [1401] [1402] [1403] [1404] [1405] [1406] [1407] [1408] [1409] [1410] [1411] [1412] [1413] [1414] [1415] [1416] [1417] [1418] [1419] [1420] [1421] [1422] [1423] [1424] [1425] [1426] [1427] [1428] [1429] [1430] [1431] [1432] [1433] [1434] [1435] [1436] [1437] [1438] [1439] [1440] [1441] [1442] [1443] [1444] [1445] [1446] [1447] [1448] [1449] [1450] [1451] [1452] [1453] [1454] [1455] [1456] [1457] [1458] [1459] [1460] [1461] [1462] [1463] [1464] [1465] [1466] [1467] [1468] [1469] [1470] [1471] [1472] [1473] [1474] [1475] [1476] [1477] [1478] [1479] [1480] [1481] [1482] [1483] [1484] [1485] [1486] [1487] [1488] [1489] [1490] [1491] [1492] [1493] [1494] [1495] [1496] [1497] [1498] [1499] [1500] [1501] [1502] [1503] [1504] [1505] [1506] [1507] [1508] [1509] [1510] [1511] [1512] [1513] [1514] [1515] [1516] [1517] [1518] [1519] [1520] [1521] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [1537] [1538] [1539] [1540] [1541] [1542] [1543] [1544] [1545] [1546] [1547] [1548] [1549] [1550] [1551] [1552] [1553] [1554] [1555] [1556] [1557] [1558] [1559] [1560] [1561] [1562] [1563] [1564] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [1580] [1581] [1582] [1583] [1584] [1585] [1586] [1587] [1588] [1589] [1590] [1591] [1592] [1593] [1594] [1595] [1596] [1597] [1598] [1599] [1600] [1601] [1602] [1603] [1604] [1605] [1606] [1607] [1608] [1609] [1610] [1611] [1612] [1613] [1614] [1615] [1616] [1617] [1618] [1619] [1620] [1621] [1622] [1623] [1624] [1625] [1626] [1627] [1628] [1629] [1630] [1631] [1632] [1633] [1634] [1635] [1636] [1637] [1638] [1639] [1640] [1641] [1642] [1643] [1644] [1645] [1646] [1647] [1648] [1649] [1650] [1651] [1652] [1653] [1654] [1655] [1656] [1657] [1658] [1659] [1660] [1661] [1662] [1663] [1664] [1665] [1666] [1667] [1668] [1669] [1670] [1671] [1672] [1673] [1674] [1675] [1676] [1677] [1678] [1679] [1680] [1681] [1682] [1683] [1684] [1685] [1686] [1687] [1688] [1689] [1690] [1691] [1692] [1693] [1694] [1695] [1696] [1697] [1698] [1699] [1700] [1701] [1702] [1703] [1704] [1705] [1706] [1707] [1708] [1709] [1710] [1711] [1712] [1713] [1714] [1715] [1716] [1717] [1718] [1719] [1720] [1721] [1722] [1723] [1724] [1725] [1726] [1727] [1728] [1729] [1730] [1731] [1732] [1733] [1734] [1735] [1736] [1737] [1738] [1739] [1740] [1741] [1742] [1743] [1744] [1745] [1746] [1747] [1748] [1749] [1750] [1751] [1752] [1753] [1754] [1755] [1756] [1757] [1758] [1759] [1760] [1761] [1762] [1763] [1764] [1765] [1766] [1767] [1768] [1769] [1770] [1771] [1772] [1773] [1774] [1775] [1776] [1777] [1778] [1779] [1780] [1781] [1782] [1783] [1784] [1785] [1786] [1787] [1788] [1789] [1790] [1791] [1792] [1793] [1794] [1795] [1796] [1797] [1798] [1799] [1800] [1801] [1802] [1803] [1804] [1805] [1806] [1807] [1808] [1809] [1810] [1811] [1812] [1813] [1814] [1815] [1816] [1817] [1818] [1819] [1820] [1821] [1822] [1823] [1824] [1825] [1826] [1827] [1828] [1829] [1830] [1831] [1832] [1833] [1834] [1835] [1836] [1837] [1838] [1839] [1840] [1841] [1842] [1843] [1844] [1845] [1846] [1847] [1848] [1849] [1850] [1851] [1852] [1853] [1854] [1855] [1856] [1857] [1858] [1859] [1860] [1861] [1862] [1863] [1864] [1865] [1866] [1867] [1868] [1869] [1870] [1871] [1872] [1873] [1874] [1875] [1876] [1877] [1878] [1879] [1880] [1881] [1882] [1883] [1884] [1885] [1886] [1887] [1888] [1889] [1890] [1891] [1892] [1893] [1894] [1895] [1896] [1897] [1898] [1899] [1900] [1901] [1902] [1903] [1904] [1905] [1906] [1907] [1908] [1909] [1910] [1911] [1912] [1913] [1914] [1915] [1916] [1917] [1918] [1919] [1920] [1921] [1922] [1923] [1924] [1925] [1926] [1927] [1928] [1929] [1930] [1931] [1932] [1933] [1934] [1935] [1936] [1937] [1938] [1939] [1940] [1941] [1942] [1943] [1944] [1945] [1946] [1947] [1948] [1949] [1950] [1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026] [2027] [2028] [2029] [2030] [2031] [2032] [2033] [2034] [2035] [2036] [2037] [2038] [2039] [2040] [2041] [2042] [2043] [2044] [2045] [2046] [2047] [2048] [2049] [2050] [2051] [2052] [2053] [2054] [2055] [2056] [2057] [2058] [2059] [2060] [2061] [2062] [2063] [2064] [2065] [2066] [2067] [2068] [2069] [2070] [2071] [2072] [2073] [2074] [2075] [2076] [2077] [2078] [2079] [2080] [2081] [2082] [2083] [2084] [2085] [2086] [2087] [2088] [2089] [2090] [2091] [2092] [2093] [2094] [2095] [2096] [2097] [2098] [2099] [2100] [2101] [2102] [2103] [2104] [2105] [2106] [2107] [2108] [2109] [2110] [2111] [2112] [2113] [2114] [2115] [2116] [2117] [2118] [2119] [2120] [2121] [2122] [2123] [2124] [2125] [2126] [2127] [2128] [2129] [2130] [2131] [2132] [2133] [2134] [2135] [2136] [2137] [2138] [2139] [2140] [2141] [2142] [2143] [2144] [2145] [2146] [2147] [2148] [2149] [2150] [2151] [2152] [2153] [2154] [2155] [2156] [2157] [2158] [2159] [2160] [2161] [2162] [2163] [2164] [2165] [2166] [2167] [2168] [2169] [2170] [2171] [2172] [2173] [2174] [2175] [2176] [2177] [2178] [2179] [2180] [2181] [2182] [2183] [2184] [2185] [2186] [2187] [2188] [2189] [2190] [2191] [2192] [2193] [2194] [2195] [2196] [2197] [2198] [2199] [2200] [2201] [2202] [2203] [2204] [2205] [2206] [2207] [2208] [2209] [2210] [2211] [2212] [2213] [2214] [2215] [2216] [2217] [2218] [2219] [2220] [2221] [2222] [2223] [2224] [2225] [2226] [2227] [2228] [2229] [2230] [2231] [2232] [2233] [2234] [2235] [2236] [2237] [2238] [2239] [2240] [2241] [2242] [2243] [2244] [2245] [2246] [2247] [2248] [2249] [2250] [2251] [2252] [2253] [2254] [2255] [2256] [2257] [2258] [2259] [2260] [2261] [2262] [2263] [2264] [2265] [2266] [2267] [2268] [2269] [2270] [2271] [2272] [2273] [2274] [2275] [2276] [2277] [2278] [2279] [2280] [2281] [2282] [2283] [2284] [2285] [2286] [2287] [2288] [2289] [2290] [2291] [2292] [2293] [2294] [2295] [2296] [2297] [2298] [2299] [2300] [2301] [2302] [2303] [2304] [2305] [2306] [2307] [2308] [2309] [2310] [2311] [2312] [2313] [2314] [2315] [2316] [2317] [2318] [2319] [2320] [2321] [2322] [2323] [2324] [2325] [2326] [2327] [2328] [2329] [2330] [2331] [2332] [2333] [2334] [2335] [2336] [2337] [2338] [2339] [2340] [2341] [2342] [2343] [2344] [2345] [2346] [2347] [2348] [2349] [2350] [2351] [2352] [2353] [2354] [2355] [2356] [2357] [2358] [2359] [2360] [2361] [2362] [2363] [2364] [2365] [2366] [2367] [2368] [2369] [2370] [2371] [2372] [2373] [2374] [2375] [2376] [2377] [2378] [2379] [2380] [2381] [2382] [2383] [2384] [2385] [2386] [2387] [2388] [2389] [2390] [2391] [2392] [2393] [2394] [2395] [2396] [2397] [2398] [2399] [2400] [2401] [2402] [2403] [2404] [2405] [2406] [2407] [2408] [2409] [2410] [2411] [2412] [2413] [2414] [2415] [2416] [2417] [2418] [2419] [2420] [2421] [2422] [2423] [2424] [2425] [2426] [2427] [2428] [2429] [2430] [2431] [2432] [2433] [2434] [2435] [2436] [2437] [2438] [2439] [2440] [2441] [2442] [2443] [2444] [2445] [2446] [2447] [2448] [2449] [2450] [2451] [2452] [2453] [2454] [2455] [2456] [2457] [2458] [2459] [2460] [2461] [2462] [2463] [2464] [2465] [2466] [2467] [2468] [2469] [2470] [2471] [2472] [2473] [2474] [2475] [2476] [2477] [2478] [2479] [2480] [2481] [2482] [2483] [2484] [2485] [2486] [2487] [2488] [2489] [2490] [2491] [2492] [2493] [2494] [2495] [2496] [2497] [2498] [2499] [2500] [2501] [2502] [2503] [2504] [2505] [2506] [2507] [2508] [2509] [2510] [2511] [2512] [2513] [2514] [2515] [2516] [2517] [2518] [2519] [2520] [2521] [2522] [2523] [2524] [2525] [2526] [2527] [2528] [2529] [2530] [2531] [2532] [2533] [2534] [2535] [2536] [2537] [2538] [2539] [2540] [2541] [2542] [2543] [2544] [2545] [2546] [2547] [2548] [2549] [2550] [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561] [2562] [2563] [2564] [2565] [2566] [2567] [2568] [2569] [2570] [2571] [2572] [2573] [2574] [2575] [2576] [2577] [2578] [2579] [2580] [2581] [2582] [2583] [2584] [2585] [2586] [2587] [2588] [2589] [2590] [2591] [2592] [2593] [2594] [2595] [2596] [2597] [2598] [2599] [2600] [2601] [2602] [2603] [2604] [2605] [2606] [2607] [2608] [2609] [2610] [2611] [2612] [2613] [2614] [2615] [2616] [2617] [2618] [2619] [2620] [2621] [2622] [2623] [2624] [2625] [2626] [2627] [2628] [2629] [2630] [2631] [2632] [2633] [2634] [2635] [2636] [2637] [2638] [2639] [2640] [2641] [2642] [2643] [2644] [2645] [2646] [2647] [2648] [2649] [2650] [2651] [2652] [2653] [2654] [2655] [2656] [2657] [2658] [2659] [2660] [2661] [2662] [2663] [2664] [2665] [2666] [2667] [2668] [2669] [2670] [2671] [2672] [2673] [2674] [2675] [2676] [2677] [2678] [2679] [2680] [2681] [2682] [2683] [2684] [2685] [2686] [2687] [2688] [2689] [2690] [2691] [2692] [2693] [2694] [2695] [2696] [2697] [2698] [2699] [2700] [2701] [2702] [2703] [2704] [2705] [2706] [2707] [2708] [2709] [2710] [2711] [2712] [2713] [2714] [2715] [2716] [2717] [2718] [2719] [2720] [2721] [2722] [2723] [2724] [2725] [2726] [2727] [2728] [2729] [2730] [2731] [2732] [2733] [2734] [2735] [2736] [2737] [2738] [2739] [2740] [2741] [2742] [2743] [2744] [2745] [2746] [2747] [2748] [2749] [2750] [2751] [2752] [2753] [2754] [2755] [2756] [2757] [2758] [2759] [2760] [2761] [2762] [2763] [2764] [2765] [2766] [2767] [2768] [2769] [2770] [2771] [2772] [2773] [2774] [2775] [2776] [2777] [2778] [2779] [2780] [2781] [2782] [2783] [2784] [2785] [2786] [2787] [2788] [2789] [2790] [2791] [2792] [2793] [2794] [2795] [2796] [2797] [2798] [2799] [2800] [2801] [2802] [2803] [2804] [2805] [2806] [2807] [2808] [2809] [2810] [2811] [2812] [2813] [2814] [2815] [2816] [2817] [2818] [2819] [2820] [2821] [2822] [2823] [2824] [2825] [2826] [2827] [2828] [2829] [2830] [2831] [2832] [2833] [2834] [2835] [2836] [2837] [2838] [2839] [2840] [2841] [2842] [2843] [2844] [2845] [2846] [2847] [2848] [2849] [2850] [2851] [2852] [2853] [2854] [2855] [2856] [2857] [2858] [2859] [2860] [2861] [2862] [2863] [2864] [2865] [2866] [2867] [2868] [2869] [2870] [2871] [2872] [2873] [2874] [2875] [2876] [2877] [2878] [2879] [2880] [2881] [2882] [2883] [2884] [2885] [2886] [2887] [2888] [2889] [2890] [2891] [2892] [2893] [2894] [2895] [2896] [2897] [2898] [2899] [2900] [2901] [2902] [2903] [2904] [2905] [2906] [2907] [2908] [2909] [2910] [2911] [2912] [2913] [2914] [2915] [2916] [2917] [2918] [2919] [2920] [2921] [2922] [2923] [2924] [2925] [2926] [2927] [2928] [2929] [2930] [2931] [2932] [2933] [2934] [2935] [2936] [2937] [2938] [2939] [2940] [2941] [2942] [2943] [2944] [2945] [2946] [2947] [2948] [2949] [2950] [2951] [2952] [2953] [2954] [2955] [2956] [2957] [2958] [2959] [2960] [2961] [2962] [2963] [2964] [2965] [2966] [2967] [2968] [2969] [2970] [2971] [2972] [2973] [2974] [2975] [2976] [2977] [2978] [2979] [2980] [2981] [2982] [2983] [2984] [2985] [2986] [2987] [2988] [2989] [2990] [2991] [2992] [2993] [2994] [2995] [2996] [2997] [2998] [2999] [3000] [3001] [3002] [3003] [3004] [3005] [3006] [3007] [3008] [3009] [3010] [3011] [3012] [3013] [3014] [3015] [3016] [3017] [3018] [3019] [3020] [3021] [3022] [3023] [3024] [3025] [3026] [3027] [3028] [3029] [3030] [3031] [3032] [3033] [3034] [3035] [3036] [3037] [3038] [3039] [3040] [3041] [3042] [3043] [3044] [3045] [3046] [3047] [3048] [3049] [3050] [3051] [3052] [3053] [3054] [3055] [3056] [3057] [3058] [3059] [3060] [3061] [3062] [3063] [3064] [3065] [3066] [3067] [3068] [3069] [3070] [3071] [3072] [3073] [3074] [3075] [3076] [3077] [3078] [3079] [3080] [3081] [3082] [3083] [3084] [3085] [3086] [3087] [3088] [3089] [3090] [3091] [3092] [3093] [3094] [3095] [3096] [3097] [3098] [3099] [3100] [3101] [3102] [3103] [3104] [3105] [3106] [3107] [3108] [3109] [3110] [3111] [3112] [3113] [3114] [3115] [3116] [3117] [3118] [3119] [3120] [3121] [3122] [3123] [3124] [3125] [3126] [3127] [3128] [3129] [3130] [3131] [3132] [3133] [3134] [3135] [3136] [3137] [3138] [3139] [3140] [3141] [3142] [3143] [3144] [3145] [3146] [3147] [3148] [3149] [3150] [3151] [3152] [3153] [3154] [3155] [3156] [3157] [3158] [3159] [3160] [3161] [3162] [3163] [3164] [3165] [3166] [3167] [3168] [3169] [3170] [3171] [3172] [3173] [3174] [3175] [3176] [3177] [3178] [3179] [3180] [3181] [3182] [3183] [3184] [3185] [3186] [3187] [3188] [3189] [3190] [3191] [3192] [3193] [3194] [3195] [3196] [3197] [3198] [3199] [3200] [3201] [3202] [3203] [3204] [3205] [3206] [3207] [3208] [3209] [3210] [3211] [3212] [3213] [3214] [3215] [3216] [3217] [3218] [3219] [3220] [3221] [3222] [3223] [3224] [3225] [3226] [3227] [3228] [3229] [3230] [3231] [3232] [3233] [3234] [3235] [3236] [3237] [3238] [3239] [3240] [3241] [3242] [3243] [3244] [3245] [3246] [3247] [3248] [3249] [3250] [3251] [3252] [3253] [3254] [3255] [3256] [3257] [3258] [3259] [3260] [3261] [3262] [3263] [3264] [3265] [3266] [3267] [3268] [3269] [3270] [3271] [3272] [3273] [3274] [3275] [3276] [3277] [3278] [3279] [3280] [3281] [3282] [3283] [3284] [3285] [3286] [3287] [3288] [3289] [3290] [3291] [3292] [3293] [3294] [3295] [3296] [3297] [3298] [3299] [3300] [3301] [3302] [3303] [3304] [3305] [3306] [3307] [3308] [3309] [3310] [3311] [3312] [3313] [3314] [3315] [3316] [3317] [3318] [3319] [3320] [3321] [3322] [3323] [3324] [3325] [3326] [3327] [3328] [3329] [3330] [3331] [3332] [3333] [3334] [3335] [3336] [3337] [3338] [3339] [3340] [3341] [3342] [3343] [3344] [3345] [3346] [3347] [3348] [3349] [3350] [3351] [3352] [3353] [3354] [3355] [3356] [3357] [3358] [3359] [3360] [3361] [3362] [3363] [3364] [3365] [3366] [3367] [3368] [3369] [3370] [3371] [3372] [3373] [3374] [3375] [3376] [3377] [3378] [3379] [3380] [3381] [3382] [3383] [3384] [3385] [3386] [3387] [3388] [3389] [3390] [3391] [3392] [3393] [3394] [3395] [3396] [3397] [3398] [3399] [3400] [3401] [3402] [3403] [3404] [3405] [3406] [3407] [3408] [3409] [3410] [3411] [3412] [3413] [3414] [3415] [3416] [3417] [3418] [3419] [3420] [3421] [3422] [3423] [3424] [3425] [3426] [3427] [3428] [3429] [3430] [3431] [3432] [3433] [3434] [3435] [3436] [3437] [3438] [3439] [3440] [3441] [3442] [3443] [3444] [3445] [3446] [3447] [3448] [3449] [3450] [3451] [3452] [3453] [3454] [3455] [3456] [3457] [3458] [3459] [3460] [3461] [3462] [3463] [3464] [3465] [3466] [3467] [3468] [3469] [3470] [3471] [3472] [3473] [3474] [3475] [3476] [3477] [3478] [3479] [3480] [3481] [3482] [3483] [3484] [3485] [3486] [3487] [3488] [3489] [3490] [3491] [3492] [3493] [3494] [3495] [3496] [3497] [3498] [3499] [3500] [3501] [3502] [3503] [3504] [3505] [3506] [3507] [3508] [3509] [3510] [3511] [3512] [3513] [3514] [3515] [3516] [3517] [3518] [3519] [3520] [3521] [3522] [3523] [3524] [3525] [3526] [3527] [3528] [3529] [3530] [3531] [3532] [3533] [3534] [3535] [3536] [3537] [3538] [3539] [3540] [3541] [3542] [3543] [3544] [3545] [3546] [3547] [3548] [3549] [3550] [3551] [3552] [3553] [3554] [3555] [3556] [3557] [3558] [3559] [3560] [3561] [3562] [3563]